Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Poskytovanie informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov

Predmet zákazky:  Poskytovanie informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
IV/2012
Hodnota zákazky v eur s DPH
3024.0
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
STORIN, spol. s r.o.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Riazanská 57, 831 03 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Poskytovanie informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000