Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zisťovanie cien investičných strojov a zariadení podľa metodiky Eurostatu pre rok 2013 pre paritu kúpnej sily

Predmet zákazky:  Zisťovanie cien investičných strojov a zariadení podľa metodiky Eurostatu pre rok 2013 pre paritu kúpnej sily

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
II/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
4990,00
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
KONTAX, spol. s r.o.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Nevädzova 2, 821 01 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Zisťovanie cien investičných strojov a zariadení podľa metodiky Eurostatu pre rok 2013 pre paritu kúpnej sily Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Verejné obstarávanie /Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 Eur