Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Zabezpečenie obsluhy plynovej korolne III. kategórie pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v budove ŠÚ SR na Hanulovej č. 5/c

Predmet zákazky:  Zabezpečenie obsluhy plynovej korolne III. kategórie pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v budove ŠÚ SR na Hanulovej č. 5/c

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
IV/2012
Hodnota zákazky v eur s DPH
10999.8
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
Miloš Danada-DOMSUBYT
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Miletičova 1, 821 08 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Zabezpečenie obsluhy plynovej korolne III. kategórie pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v budove ŠÚ SR na Hanulovej č. 5/c Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000