Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Podpora produktu Xpress Class 1

Predmet zákazky:  Podpora produktu Xpress Class 1

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
III/2012
Hodnota zákazky v eur s DPH
1704.01
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
FICO House
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
International Square, Starley Way, Birmingham, B37 7GN, United Kingdom
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Podpora produktu Xpress Class 1 Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000