Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Aktualizácia softvérového produktu pre záznam, kontrolu a spracovanie zisťovania OBYV-12 v roku 2013

Predmet zákazky:  Aktualizácia softvérového produktu pre záznam, kontrolu a spracovanie zisťovania OBYV-12 v roku 2013

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
IV/2012
Hodnota zákazky v eur s DPH
2400.0
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
Partner Soft, spol. s r.o.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Lužná 10, 851 04 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Aktualizácia softvérového produktu pre záznam, kontrolu a spracovanie zisťovania OBYV-12 v roku 2013 Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000