Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Úradná skúška výťahov

Predmet zákazky:  Úradná skúška výťahov

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
I/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
2111.06
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
ThyssenKrupp Výťahy, s.r.o.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Nové záhrady 1/13A, 821 05 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Úradná skúška výťahov Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000