Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Štúdia uskutočniteľnosti - Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov

Predmet zákazky:  Štúdia uskutočniteľnosti - Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
III/2012
Hodnota zákazky v eur s DPH
11700.0
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
KPMG Slovensko spol. s r.o.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Dvořákovo nábrežie 10, 820 04 Bratislava 24
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Štúdia uskutočniteľnosti - Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000