Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Licencia aplikácie BLAISE

Predmet zákazky:  Licencia aplikácie BLAISE

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
I/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
9904.0
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
Centraal Bureau voor de Statistiek
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Postbus 24500, 2490 HA Den Haag
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Licencia aplikácie BLAISE Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000