Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Audit bezpečnosti informačných systémov

Predmet zákazky:  Audit bezpečnosti informačných systémov

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
II/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
11880,00
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
Data Security Consulting, s.r.o.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Kpt. Nálepku 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Audit bezpečnosti informačných systémov Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000