Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Servis a pravidelné kontroly zariadení protipožiarnej ochrany, ochrany budov, plynových a tlakových zariadení a pod.

Predmet zákazky:  Servis a pravidelné kontroly zariadení protipožiarnej ochrany, ochrany budov, plynových a tlakových zariadení a pod.

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
I/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
11640.0
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
EMM International, spol. s r. o.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Sekurisova 16, 841 02 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Servis a pravidelné kontroly zariadení protipožiarnej ochrany, ochrany budov, plynových a tlakových zariadení a pod. Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000