Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konzekutívne tlmočenie v anglickom jazyku počas návštevy z Eurostat-u

Predmet zákazky:  Konzekutívne tlmočenie v anglickom jazyku počas návštevy z Eurostat-u

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
II/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
1275,00
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
ROZHOLD s.r.o.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Šulekova 5, 811 06 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Konzekutívne tlmočenie v anglickom jazyku počas návštevy z Eurostat-u Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Verejné obstarávanie /Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 Eur