Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Odborná prehliadka a odborná skúška hlavnej rozvodne nízkeho napätia

Predmet zákazky:  Odborná prehliadka a odborná skúška hlavnej rozvodne nízkeho napätia

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
II/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
1177,44
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
ENESYS, spol. s r.o.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Na Štepnici 5, 960 01 Zvolen
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Odborná prehliadka a odborná skúška hlavnej rozvodne nízkeho napätia Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000