Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Perá s potlačou (6 500 ks + 250 ks)

Predmet zákazky:  Perá s potlačou (6 500 ks + 250 ks)

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
I/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
1215.0
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
Hauerland spol. s r.o.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Matúšova 56, 811 04 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Perá s potlačou (6 500 ks + 250 ks) Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000