Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Garančná kontrola po 20 000 km na služobnom motorovom vozidle BMW 530 xi

Predmet zákazky:  Garančná kontrola po 20 000 km na služobnom motorovom vozidle BMW 530 xi

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
II/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
1034,12
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
Tempus AWT Bavaria, s.r.o.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Rožňavská 34, 821 04 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Garančná kontrola po 20 000 km na služobnom motorovom vozidle BMW 530 xi Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000