Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Garančná kontrola služobného motorového vozidla AUDI A6

Predmet zákazky:  Garančná kontrola služobného motorového vozidla AUDI A6

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
I/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
1031.09
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
IMPA Bratislava, a. s.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Panónska cesta 23, 851 04 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Garančná kontrola služobného motorového vozidla AUDI A6 Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000