Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Zisťovanie dostupnosti predaja a reprezentatívnosti investičných strojov a zariadení

Predmet zákazky:  Zisťovanie dostupnosti predaja a reprezentatívnosti investičných strojov a zariadení

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
I/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
4990.0
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
KONTAX, spol. s r. o.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Nevädzová 5, 821 01 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Zisťovanie dostupnosti predaja a reprezentatívnosti investičných strojov a zariadení Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000