Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Webové kamery

Predmet zákazky:  Webové kamery

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
III/2012
Hodnota zákazky v eur s DPH
1936.0
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
MICHALOS, s.r.o.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Pokrývač 7, 026 01 Dolný Kubín
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Webové kamery Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000