Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Zabezpečenie nepretržitej služby, prostredníctvom mobilnej dvojice pravovníkov ZSE, a. s. počas volieb do NR SR, Miletičova 3

Predmet zákazky:  Zabezpečenie nepretržitej služby, prostredníctvom mobilnej dvojice pravovníkov ZSE, a. s. počas volieb do NR SR, Miletičova 3

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
I/2012
Hodnota zákazky v eur s DPH
2560.74
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
Západoslovenská energetika, a. s.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Zabezpečenie nepretržitej služby, prostredníctvom mobilnej dvojice pravovníkov ZSE, a. s. počas volieb do NR SR, Miletičova 3 Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000