Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel

Predmet zákazky:  Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
IV/2012
Hodnota zákazky v eur s DPH
3932.91
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
Alianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000