Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Servis klimatizačných jednotiek

Predmet zákazky:  Servis klimatizačných jednotiek

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
II/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
2488,62
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
Klimaservis Bratislava
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Trnavská 61, 821 01 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Servis klimatizačných jednotiek Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000