Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Poskytnutie podpory a servisných služieb vyššej úrovne systémového administrátora na softvérové produkty Microsoft

Predmet zákazky:  Poskytnutie podpory a servisných služieb vyššej úrovne systémového administrátora na softvérové produkty Microsoft

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
I/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
9000.0
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
Data System Soft, spol. s r. o.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Trnavská cesta 82, 821 02 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Poskytnutie podpory a servisných služieb vyššej úrovne systémového administrátora na softvérové produkty Microsoft Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000