Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Stavebný dozor pri zatepľovaní budovy pracoviska ŠÚ SR v Nitre

Predmet zákazky:  Stavebný dozor pri zatepľovaní budovy pracoviska ŠÚ SR v Nitre

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
I/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
3588.0
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
Eco Link, s. r. o.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Fraňa Mojtu č. 23, 949 01 Nitra
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Stavebný dozor pri zatepľovaní budovy pracoviska ŠÚ SR v Nitre Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000