Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Pranie posteľných lôžkovín a bytových textílií

Predmet zákazky:  Pranie posteľných lôžkovín a bytových textílií

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
II/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
1219,20
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
Soňa Foltánová - Súkromná práčovňa Raučina a syn
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
958 01 Partizánske, Nitrianska 503/43
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Pranie posteľných lôžkovín a bytových textílií Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000