Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Vyhotovenie projektovej dokumentácie na výstavbu plynovej kotolne

Predmet zákazky:  Vyhotovenie projektovej dokumentácie na výstavbu plynovej kotolne

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
II/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
5076,00
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
Ing. Peter Valent
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Horné Obdokovce 11, 956 08 Horné Obdokovce
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Vyhotovenie projektovej dokumentácie na výstavbu plynovej kotolne Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000