Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Dopracovanie a aktualizácia žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Predmet zákazky:  Dopracovanie a aktualizácia žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
IV/2012
Hodnota zákazky v eur s DPH
11793.6
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
Asint Educate, spol. s r.o
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Hriňovská 8, 811 02 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Dopracovanie a aktualizácia žiadosti o nenávratný finančný príspevok Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000