Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Softvérové licencie Adobe

Predmet zákazky:  Softvérové licencie Adobe

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
I/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
2018.4
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
Centron Slovakia s.r.o.
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Podháj 107, 841 03 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Softvérové licencie Adobe Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000