Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Medzinárodný workshop ŠÚ SR - rodinné účty - ubytovanie

Predmet zákazky:  Medzinárodný workshop ŠÚ SR - rodinné účty - ubytovanie

Výzva na predkladanie cenových ponúk
Štvrťrok
II/2013
Hodnota zákazky v eur s DPH
1131,00
Identifikácia úspešného uchádzača - názov
Hotel SAFFRON
Identifikácia úspešného uchádzača - adresa
Radlinského 27, 811 07 Bratislava
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000 Medzinárodný workshop ŠÚ SR - rodinné účty - ubytovanie Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3MJ6 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000