Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 Eur

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 Eur

Záznamov na stranu
Štvrťrok Predmet zákazky Hodnota zákazky v eur s DPH
IV/2011 Výmena 10 ks okien AB v Trenčíne 3544.09
IV/2011 Školenia pre prácu s ArcGIS Desktop 10 4634.4
IV/2011 Analýza bezpečnostných patschov OS MS Windows Server a spoľahlivosť zálohovacích mechanizmov 3600.0
IV/2011 Prenájom konferenčných miestností a techniky, občerstvenie 2426.58
IV/2011 Aktualizácia vrátane analýzy súčasného nastavenia bezpečnosti systému IPS (Intrusion Prevention system) 10512.0
IV/2011 Sada letných pneumatík na BMW 530xi 1537.28
IV/2011 Obsluha plynovej kotolne 12.00/deň
IV/2011 Oprava ústredne zabezpečovacieho systému EPS na pracovisku ŠÚ SR v Trenčíne 2438.0
IV/2011 Oprava podláh v chodbách budovy pracoviska ŠÚ SR v Košiciach 9083.28
IV/2011 Odstránenie a výmena poškodenej podlahy (PVC) v budove pracoviska v Nitre 1034.88
IV/2011 Policový uzamykateľný systém 1629.0
IV/2011 Výmena plastových okien v budove pracoviska ŠÚ SR v Nitre 4911.0
IV/2011 Obálky a etikety 1310.25
IV/2011 Výmena okien v budove pracoviska ŠÚ SR v Prešove 8333.12
IV/2011 Vykonanie recertifikačného auditu 5680.0
IV/2011 Denný monitoring elektronických médií, internetových stránok, portálov a printov 3240.0
IV/2011 Nákup tonerov 1875.38
IV/2011 Oprava a výmena valcov zariadenia XEROX WC7335 1118.4
IV/2011 Kancelárske potreby 2380.84
IV/2011 Školenie - SAS programovanie 1: základy 3564.0
III/2011 Toner pre farebný digitálny stroj DC 250 Olympia 7370.23
III/2011 Oprava sociálnych zariadení 8108.08
III/2011 Nákup licencií optimalizačného modulu pre tau-Argus 9960.0
III/2011 Prevoz formulárov SODB 115.2/prevoz
III/2011 Kancelárske potreby 1949.59
Záznamov na stranu
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000s Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 Eur Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQ0E83 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000s