Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 Eur

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 Eur

Záznamov na stranu
Štvrťrok Predmet zákazky Hodnota zákazky v eur s DPH
II/2013 Konzekutívne tlmočenie v anglickom jazyku počas návštevy z Eurostat-u 1275,00
II/2013 Medzinárodný workshop ŠÚ SR - rodinné účty - ubytovanie 1131,00
II/2013 Poskytnutie licencií softvvérového produktu Microsoft Windows server 2012 datacenter edition 9700,40
II/2013 Priestory a služby na konferenciu Štatistického úradu SR venovanú SODB 2011 a budúcnosti sčítania v SR 5765,40
II/2013 Zisťovanie cien stavebných projektov pre paritu kúpnej sily 5956,80
II/2013 Pranie posteľných lôžkovín a bytových textílií 1219,20
II/2013 Vyhotovenie projektovej dokumentácie na výstavbu plynovej kotolne 5076,00
II/2013 Kosenie trávnatej plochy pred budovou ŠÚ SR na Hanulovej 5/c v Bratislave 580,00/1 kosenie
II/2013 Garančná kontrola po 20 000 km na služobnom motorovom vozidle BMW 530 xi 1034,12
II/2013 Montáž klimatizácie v budove ŠÚ SR na Hanulovej 5/c v Bratislave 1056,96
II/2013 Spracovanie grafického návrh obalu a grafického riešenia publikácie 1158,00
II/2013 Revízia prenosných elektrických spotrebičov 2447,68
II/2013 Odborná prehliadka a odborná skúška hlavnej rozvodne nízkeho napätia 1177,44
II/2013 Pokládka podlahovej krytiny 3975,00
II/2013 Spotrebný materiál pre farebný reprografický stroj OLYMPIA DC 250 8226,72
II/2013 Zabezpečenie jazykovej prípravy pre zamestnancov Štatistického úradu SR 10120,00
II/2013 Zisťovanie cien investičných strojov a zariadení podľa metodiky Eurostatu pre rok 2013 pre paritu kúpnej sily 4990,00
II/2013 Servis klimatizačných jednotiek 2488,62
II/2013 Podlahová krytina PVC 6651,60
II/2013 Audit bezpečnosti informačných systémov 11880,00
II/2013 Dodávka prírodnej pramenitej vody 5784,52
I/2013 Čistiace a hygienické prostriedky 1168.19
I/2013 Perá s potlačou (6 500 ks + 250 ks) 1215.0
I/2013 Zisťovanie dostupnosti predaja a reprezentatívnosti investičných strojov a zariadení 4990.0
I/2013 Poskytnutie podpory a servisných služieb vyššej úrovne systémového administrátora na softvérové produkty Microsoft 9000.0
I/2013 Servis a pravidelné kontroly zariadení protipožiarnej ochrany, ochrany budov, plynových a tlakových zariadení a pod. 11640.0
I/2013 Stavebný dozor pri zatepľovaní budovy pracoviska ŠÚ SR v Nitre 3588.0
I/2013 Licencia aplikácie BLAISE 9904.0
I/2013 Dodávanie, odber a využívanie spravodajského servisu 7185.6
I/2013 Softvérové licencie Adobe 2018.4
I/2013 Diagnostika a oprava servo pohonu posilovača riadenia na služobnom motorovom vozidle BMW 535i 1272.36
I/2013 Garančná kontrola služobného motorového vozidla AUDI A6 1031.09
I/2013 Obnova služieb technickej podpory 7386.34
I/2013 Úradná skúška výťahov 2111.06
I/2013 Oprava s výmenou náhradných dielov na XEROX WC 7335 1478.4
IV/2012 Zabezpečenie vzdelávania pre zamestnancov ŠÚ SR v oblasti rozvoja IT zručností, SAS programovanie - základy 3689.0
IV/2012 Výmena dvoch kotlov a zásobníka teplej vody v budove ŠÚ SR v Trnave 9455.62
IV/2012 Zabezpečenie prieskumu dôveryhodnosti ŠÚ SR v roku 2012 1494.0
IV/2012 Zabezpečenie obsluhy plynovej korolne III. kategórie pre vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody v budove ŠÚ SR na Hanulovej č. 5/c 10999.8
IV/2012 Dopracovanie a aktualizácia žiadosti o nenávratný finančný príspevok 11793.6
IV/2012 Oprava, spotrebný materiál pre farebný stroj DC 250 OLYMPIA 1550.83
IV/2012 Odborná prehliadka a odborná skúška elektrickej inštalácie pracoviska ŠÚ SR v Košiciach 1245.0
IV/2012 Povinné zmluvné poistenie motorových vozidiel 3932.91
IV/2012 Poskytovanie informácií z monitorovania verejných informačných zdrojov 3024.0
IV/2012 Aktualizácia softvérového produktu pre záznam, kontrolu a spracovanie zisťovania OBYV-12 v roku 2013 2400.0
III/2012 25 ks 8 článkových akumulátorov PN: 57Y6452 do tabletov Lenovo Idealpad S10-3t 3000.0
III/2012 Nákup pevných diskov do PC 1550.1
III/2012 Podpora produktu Xpress Class 1 1704.01
III/2012 Štúdia uskutočniteľnosti - Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov 11700.0
III/2012 Webové kamery 1936.0
III/2012 Programátorské práce na úprave účtovného programu 1350.0
III/2012 Odstránenie závad elektroniky na služobnom motorovom vozidle BMW 530xi 2663.11
III/2012 Poskytnutie právnych služieb 8000.0
III/2012 Nákup troch ks klimatizácie vrátane montáže 5637.6
III/2012 Oprava vstupnej plochy a brány na pracovisku ŠÚ SR v Žiline 2993.64
II/2012 Grafický návrh obalu a grafické riešenie publikácie "Výročná správa Štatistického úradu SR za rok 2011 1158.0
II/2012 Servis zariadení elektrickej požiarnej signalizácie 8519.94
II/2012 Servis klimatizačných jednotiek 2282.4
II/2012 Zabezpečenie jazykovej prípravy v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku pre zamestnancov ŠÚ SR 9900.0
II/2012 Školenie - Projektové riadenie v prostredí MS SharePoint 2010 1080.0
II/2012 Ubytovanie a prenájom rokovacích priestorov 1953.0
II/2012 Expertné ocenenie stavebných projektov podľa špecifikácie Európskeho porovnávacieho programu pre rok 2012 pre paritu kúpnej sily 5956.8
I/2012 Kábel CAT5E, UTP, 10m - 45 ks, HDD Seagate BARRACUDA 500 GB SATA - 20 ks 2051.5
I/2012 Dodávka a montáž náhradných dielov pre skladačku papiera IDEAL 8343 1989.84
I/2012 Dodávka a tankovanie nafty do motorgenerátorov 1450.0
I/2012 Odborné služby týkajúce sa realizácie a prevádzky bezpečnej web lokality na prezentáciu volieb do NR SR 2012 3024.0
I/2012 Lektorské zabezpečenie 8 kurzov "Špecifikácia komunikácie v náročných situáciách v rámci spracovania volebných výsledkov" 3840.0
I/2012 Oprava vozidla BMW 530xi 1995.09
I/2012 Servisné práce spojené s údržbou, preventívnymi prehliadkami a komplexnou revíziou UPS 9037.2
I/2012 Servisné práce spojené s údržbou, preventívnymi prehliadkami a komplexnou revíziou motorgenerátora 8001.6
I/2012 Spotrebný materiál na reprografický stroj Nuvera 120 AE 1301.5
I/2012 Nákup 20 ks HDD 500 GB 1916.64
I/2012 Spotrebný materiál pre stroj RICOH AFICIO MP C 4500 4893.6
I/2012 Dodávka tonerov na voľby do NR SR 11002.8
I/2012 Farebný kopírovací papier 1003.2
I/2012 Zabezpečenie nepretržitej služby, prostredníctvom mobilnej dvojice pravovníkov ZSE, a. s. počas volieb do NR SR, Miletičova 3 2560.74
I/2012 Perá s potlačou 4578.0
I/2012 Modernizácia riadiaceho systému výmenníkovej stanice tepla 9280.06
I/2012 Aktualizácia IPS signatúr a technickej podpory na 1 rok 9683.04
I/2012 Doprava počítačov s baliacou službou a poistením pre voľby do NR SR 2594.0
I/2012 Výmena núdzového osvetlenia v budove ŠÚ SR na Miletičovej ul. 2497.51
I/2012 Zabezpečenie procesu certifikácie technického prostriedku a vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie na technický prostriedok ŠÚ SR 3480.0
I/2012 Spracovanie aktualizácie programového vybavenia pre mesačné spracovanie demografických výkazov 7104.0
I/2012 Spracovanie štatistiky cien v stavebníctve 11808.0
I/2012 Zostavenie modelu pre výpočet ceny typickej stavby rodinného domu svojpomocou a štvrťročné precenenie jednotlivých zdrojov nákladov 4608.0
I/2012 Preventívna servisná činnosť a profylaxia na klimatizačných zariadeniach 3314.52
I/2012 Kancelárske potreby 1199.58
I/2012 Obálky 1008.0
I/2012 Tlačiareň HP CLJ4525Dn 1485.0
I/2012 Rozvoz a zvoz PC a zamestanancov na voľby do NR SR 1297.8
I/2012 Oprava motorového vozidla KIA po havárii 2695.34
I/2012 Kancelársky materiál na voľby do NR SR 1132.03
I/2012 Rozvoz a zvoz výpočtovej techniky na voľby do NR SR 1200.0
I/2012 Kancelársky materiál na voľby do NR SR 1187.75
IV/2011 Grafické spracovanie a vydanie edičného programu 2012 2724.0
IV/2011 Zabezpečenie služby optického prepojenia VC1 a VC2 11700.0
IV/2011 Elektromateriál 2223.2
IV/2011 Dodávka reprografického materiálu na stroj OCE 2090 a tri stroje OCE 3165 11403.74
IV/2011 Ubytovanie a stravovanie počas II. komunikačného seminára k projektu ES SU 1971.56
IV/2011 Dodávka výmena zádveria na prízemí budovy ŠÚ SR V Banskej Bystrici 14256.88
Záznamov na stranu
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000s Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 Eur Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQ0E83 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000s