Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 Eur

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 Eur

Záznamov na stranu
Štvrťrok Predmet zákazky Hodnota zákazky v eur s DPH
IV/2011 Výmena 10 ks okien AB v Trenčíne 3544.09
IV/2011 Školenia pre prácu s ArcGIS Desktop 10 4634.4
IV/2011 Analýza bezpečnostných patschov OS MS Windows Server a spoľahlivosť zálohovacích mechanizmov 3600.0
IV/2011 Prenájom konferenčných miestností a techniky, občerstvenie 2426.58
IV/2011 Aktualizácia vrátane analýzy súčasného nastavenia bezpečnosti systému IPS (Intrusion Prevention system) 10512.0
IV/2011 Sada letných pneumatík na BMW 530xi 1537.28
IV/2011 Obsluha plynovej kotolne 12.00/deň
IV/2011 Oprava ústredne zabezpečovacieho systému EPS na pracovisku ŠÚ SR v Trenčíne 2438.0
IV/2011 Oprava podláh v chodbách budovy pracoviska ŠÚ SR v Košiciach 9083.28
IV/2011 Odstránenie a výmena poškodenej podlahy (PVC) v budove pracoviska v Nitre 1034.88
IV/2011 Policový uzamykateľný systém 1629.0
IV/2011 Výmena plastových okien v budove pracoviska ŠÚ SR v Nitre 4911.0
IV/2011 Obálky a etikety 1310.25
IV/2011 Výmena okien v budove pracoviska ŠÚ SR v Prešove 8333.12
IV/2011 Vykonanie recertifikačného auditu 5680.0
IV/2011 Denný monitoring elektronických médií, internetových stránok, portálov a printov 3240.0
IV/2011 Nákup tonerov 1875.38
IV/2011 Oprava a výmena valcov zariadenia XEROX WC7335 1118.4
IV/2011 Kancelárske potreby 2380.84
IV/2011 Školenie - SAS programovanie 1: základy 3564.0
III/2011 Toner pre farebný digitálny stroj DC 250 Olympia 7370.23
III/2011 Oprava sociálnych zariadení 8108.08
III/2011 Nákup licencií optimalizačného modulu pre tau-Argus 9960.0
III/2011 Prevoz formulárov SODB 115.2/prevoz
III/2011 Kancelárske potreby 1949.59
III/2011 Napájacie switsche APC RACK ATS 8887.2
III/2011 Oprava a výmena radiátorových ventilov v budove ŠÚ SR v Nitre 1625.42
III/2011 Kancelársky materiál 1522.2
III/2011 Tonery 1826.52
III/2011 Oprava vozidla po hávarii 1672.43
III/2011 Kancelársky materiál 1320.8
III/2011 Pozadie na tlačové konferencie 1747.44
II/2011 Tlač sčítacích formulárov a Obálky listu obyvateľstva k SODB v roku 2011 11961.33
II/2011 Lepenie PVC krytiny a kobercov 6290.0
II/2011 Vydanie "Štatistickej ročenky SR 2011" 11326.8
II/2011 Expertné ocenenie strojov a zariadení podľa špecifikácie Európskeho porovnávacieho programu pre rok 2011 pre paritu kúpnej sily 5988.0
II/2011 Doplnenie a rozšírenie ozvučenia zasadačky 2862.62
II/2011 Oprava farebného kopírovacieho stroja DC250 Olympia vrátane dodania spotrebného materiálu 2671.49
II/2011 Kartónové krabice - 6 000 ks 3110.4
II/2011 Vykonanie testov prístupu do IS ŠÚ SR z externého prostredia 11040.0
II/2011 Úprava kancelárskych priestorov 2647.74
II/2011 Nákup tonerov 2252.75
II/2011 Oprava oplechovania prístrešku výťahov a vzduchotechnických zariadení 1998.14
II/2011 Vytvorenie súboru dát zo štrukturálneho cenzu fariem 9600.0
II/2011 Pravidelné odborné prehliadky, odborné skúšky a servis uzavretého televízneho okruhu a vstupnej rampy 399.48/rok
II/2011 Sťahovanie nábytku 3.97/h.
II/2011 Servis klimatizačných jednotiek (32 ks) 2234.0
II/2011 Dodávka a montáž klimatizačnej jednotky 2841.9
II/2011 Nákup kancelárskeho materiálu 2380.84
II/2011 Expertné ocenenie stavebných projektov podľa špecifikácie Európskeho programu pre rok 2011 pre paritu kúpnej sily 5956.8
Záznamov na stranu
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000s Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 Eur Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQ0E83 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000s