Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 Eur

Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 Eur

Záznamov na stranu
Štvrťrok Predmet zákazky Hodnota zákazky v eur s DPH
III/2012 Programátorské práce na úprave účtovného programu 1350.0
III/2012 Odstránenie závad elektroniky na služobnom motorovom vozidle BMW 530xi 2663.11
III/2012 Poskytnutie právnych služieb 8000.0
III/2012 Nákup troch ks klimatizácie vrátane montáže 5637.6
III/2012 Oprava vstupnej plochy a brány na pracovisku ŠÚ SR v Žiline 2993.64
II/2012 Grafický návrh obalu a grafické riešenie publikácie "Výročná správa Štatistického úradu SR za rok 2011 1158.0
II/2012 Servis zariadení elektrickej požiarnej signalizácie 8519.94
II/2012 Servis klimatizačných jednotiek 2282.4
II/2012 Zabezpečenie jazykovej prípravy v anglickom, francúzskom a nemeckom jazyku pre zamestnancov ŠÚ SR 9900.0
II/2012 Školenie - Projektové riadenie v prostredí MS SharePoint 2010 1080.0
II/2012 Ubytovanie a prenájom rokovacích priestorov 1953.0
II/2012 Expertné ocenenie stavebných projektov podľa špecifikácie Európskeho porovnávacieho programu pre rok 2012 pre paritu kúpnej sily 5956.8
I/2012 Kábel CAT5E, UTP, 10m - 45 ks, HDD Seagate BARRACUDA 500 GB SATA - 20 ks 2051.5
I/2012 Dodávka a montáž náhradných dielov pre skladačku papiera IDEAL 8343 1989.84
I/2012 Dodávka a tankovanie nafty do motorgenerátorov 1450.0
I/2012 Odborné služby týkajúce sa realizácie a prevádzky bezpečnej web lokality na prezentáciu volieb do NR SR 2012 3024.0
I/2012 Lektorské zabezpečenie 8 kurzov "Špecifikácia komunikácie v náročných situáciách v rámci spracovania volebných výsledkov" 3840.0
I/2012 Oprava vozidla BMW 530xi 1995.09
I/2012 Servisné práce spojené s údržbou, preventívnymi prehliadkami a komplexnou revíziou UPS 9037.2
I/2012 Servisné práce spojené s údržbou, preventívnymi prehliadkami a komplexnou revíziou motorgenerátora 8001.6
I/2012 Spotrebný materiál na reprografický stroj Nuvera 120 AE 1301.5
I/2012 Nákup 20 ks HDD 500 GB 1916.64
I/2012 Spotrebný materiál pre stroj RICOH AFICIO MP C 4500 4893.6
I/2012 Dodávka tonerov na voľby do NR SR 11002.8
I/2012 Farebný kopírovací papier 1003.2
I/2012 Zabezpečenie nepretržitej služby, prostredníctvom mobilnej dvojice pravovníkov ZSE, a. s. počas volieb do NR SR, Miletičova 3 2560.74
I/2012 Perá s potlačou 4578.0
I/2012 Modernizácia riadiaceho systému výmenníkovej stanice tepla 9280.06
I/2012 Aktualizácia IPS signatúr a technickej podpory na 1 rok 9683.04
I/2012 Doprava počítačov s baliacou službou a poistením pre voľby do NR SR 2594.0
I/2012 Výmena núdzového osvetlenia v budove ŠÚ SR na Miletičovej ul. 2497.51
I/2012 Zabezpečenie procesu certifikácie technického prostriedku a vypracovanie bezpečnostnej dokumentácie na technický prostriedok ŠÚ SR 3480.0
I/2012 Spracovanie aktualizácie programového vybavenia pre mesačné spracovanie demografických výkazov 7104.0
I/2012 Spracovanie štatistiky cien v stavebníctve 11808.0
I/2012 Zostavenie modelu pre výpočet ceny typickej stavby rodinného domu svojpomocou a štvrťročné precenenie jednotlivých zdrojov nákladov 4608.0
I/2012 Preventívna servisná činnosť a profylaxia na klimatizačných zariadeniach 3314.52
I/2012 Kancelárske potreby 1199.58
I/2012 Obálky 1008.0
I/2012 Tlačiareň HP CLJ4525Dn 1485.0
I/2012 Rozvoz a zvoz PC a zamestanancov na voľby do NR SR 1297.8
I/2012 Oprava motorového vozidla KIA po havárii 2695.34
I/2012 Kancelársky materiál na voľby do NR SR 1132.03
I/2012 Rozvoz a zvoz výpočtovej techniky na voľby do NR SR 1200.0
I/2012 Kancelársky materiál na voľby do NR SR 1187.75
IV/2011 Grafické spracovanie a vydanie edičného programu 2012 2724.0
IV/2011 Zabezpečenie služby optického prepojenia VC1 a VC2 11700.0
IV/2011 Elektromateriál 2223.2
IV/2011 Dodávka reprografického materiálu na stroj OCE 2090 a tri stroje OCE 3165 11403.74
IV/2011 Ubytovanie a stravovanie počas II. komunikačného seminára k projektu ES SU 1971.56
IV/2011 Dodávka výmena zádveria na prízemí budovy ŠÚ SR V Banskej Bystrici 14256.88
Záznamov na stranu
/wps/portal/ext/aboutus/public.procurement/up.1000s Prehľad zákaziek s nízkou hodnotou nad 1 000 Eur Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQ0E83 /Štatistický úrad SR - Home /About us /no_public.procurement /no_up.1000s