Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Podmienky pre využívanie a ďalšie zverejňovanie štatistických informácii Štatistického úradu SR
Print Mail PDF TW FB WA

Podmienky pre využívanie a ďalšie zverejňovanie štatistických informácii Štatistického úradu SR

Posledná aktualizácia: 15.03.2023 | Počet zobrazení: 214893

Štatistické informácie zverejnené prostredníctvom internetových stránok Štatistického úradu SR www.statistics.sk   

je možné:

 • šíriť (kopírovať, sprostredkovávať a distribuovať verejnosti);
 • využívať a citovať v iných dielach;
 • využívať komerčne.

pri dodržaní nasledujúcich podmienok:

 • ako zdroj informácii bude uvedený Štatistický úrad Slovenskej republiky (nesmie tým však vzniknúť dojem, že Štatistický úrad SR podporuje užívateľov informácii a údajov alebo spôsob, akým dielo užívajú);
 • všetky informácie zverejnené na internetovej stránke sú informačnými aktívami Štatistický úrad SR a sú klasifikované stupňom dôvernosti „verejné“
 • štatistické informácie  sú zverejňované v súlade so zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v platnom znení neskorších predpisov;
 • v prípade šírenia informácii Štatistický úrad SR uplatňuje použitie medzinárodnej verejnej licencie Creative Commons Attribution License (cc-by) 4.0 cc by a vzniká povinnosť uviesť podmienky tejto licencie, najlepšie priamym odkazom na internetovú stránku www.statistics.sk;
 • pravidlá upravujúce opakované použitie dokumentov Štatistického úradu SR neplatia pre dokumenty, na ktoré sa vzťahujú práva duševného vlastníctva tretích strán;
 • Štatistický úrad SR sa zrieka zodpovednosti za prípadné škody spôsobené v dôsledku používania dát z internetových stránok Štatistického úradu SR alebo externých stránok, na ktoré sa tu odkazuje;
 • Štatistický úrad SR si vyhradzuje právo z prevádzkových alebo odborných dôvodov dočasne obmedziť prístup k týmto informáciám aj bez predchádzajúceho upozornenia.
 • používanie robotov, pavúkov (spiders, crawlers) a ďalších podobných nástrojov na zhromažďovanie a sťahovanie dát, je výslovne zakázané.

 


/wps/portal/ext/aboutus/webpage/terms Podmienky pre využívanie a ďalšie zverejňovanie štatistických informácii Štatistického úradu SR Z6_VLP8BB1A0ORJ40IFCA0BTQ3IL6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Webová stránka /Podmienky používania štatistických informácií