Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vyhlásenie o prístupnosti IŠIS portál
Print Mail PDF TW FB WA

Vyhlásenie o prístupnosti IŠIS portál

Posledná aktualizácia: 30.08.2022 | Počet zobrazení: 51414

Štatistický úrad Slovenskej republiky má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.

Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na webové sídlo https://esvcs.statistics.sk.

Stav súladu

Toto webové sídlo je v čiastočnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 vzhľadom na prvky nesúladu uvedené nižšie.

Neprístupný obsah

Obsah uvedený nižšie nie je prístupný z týchto dôvodov:

Nesúlad so smernicou (EÚ) 2016/2012 o prístupnosti webových sídel a mobilných aplikácií subjektov verejného sektora:

 1. Kritériá úspechu 2.4.1 Bypass Blocks (Level A) neboli splnené - Nie je poskytnutá žiadna metóda na obídenie blokov obsahu.
 2. Kritériá úspechu 2.4.6 Headings and Labels (Level AA) neboli splnené - poskytnúť label pre input element. Niektoré inputy neobsahujú "label for" atribút.
 3. Kritériá úspechu 1.3.2 Meaningful Sequence (Level A) neboli splnené v tabuľkách v aplikácii - Tabuľka vnorená do tabuľky bez rozloženia.
 4. Kritériá úspechu 1.3.1 Info and Relationships (Level A) neboli splnené v tabuľkách v aplikácii - Tabuľka slúži na prezentáciu aj údaje.
 5. Kritériá úspechu 2.4.3 Focus Order (Level A) neboli splnené - tabindex sa používa na neinteraktívnych komponentoch spôsobom, ktorý ho posúva v poradí podľa kariet. V poradí tabulátorov by mal byť iba aktívny prvok.
 6. Kritériá úspechu 1.1.1 Non-text Content (Level A) neboli splnené - niektoré aktívne prvky znázornené obrázkom neobsahujú alt atribút.
 7. Kritériá úspechu 3.3.2 Labels or Instructions (Level A) neboli splnené - aria-labelledby sa používa na prvku, ktorý spoľahlivo nevyjadruje tento atribút.
 8. Kritériá úspechu 2.4.1 (Bypass Blocks), 4.1.2(Name, Role, Value) neboli splnené - chýbajúci title atribút pre iframe bloky
 9. Kritériá úspechu 4.1.2 Name, Role, Value (Level A) neboli splnené v ľavom menu - aria-expanded je na prvku, kde nebude sprostredkovaný používateľom čítačky obrazovky.
 10. Kritériá úspechu 4.1.2 Name, Role, Value (Level A) neboli splnené - zadaná neplatná aria rola pre tlačidlo selectu generované javascript frameworkom.
 11. Kritériá úspechu 4.1.2 Name, Role, Value (Level A) neboli splnené na niektorých tlačidlách v aplikácii - atribút "value" je prázdny.

Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

Toto vyhlásenie bolo vypracované 10.11.2020.

Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané samohodnotením.

Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 10.11.2020.

Spätná väzba a kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek problémov s prístupnosťou webového sídla nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese: portal@statistics.sk. Správcom a prevádzkovateľom webového sídla je Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Vynucovacie konanie

V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk


/wps/portal/ext/aboutus/webpage/terms/esvcs Vyhlásenie o prístupnosti IŠIS portál Z6_VLP8BB1A0GQU30QD42R75J3ST5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /O nás /Webová stránka /Podmienky používania štatistických informácií /Vyhlásenie o prístupnosti IŠIS portál