Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
Rotator
Aktuality - minimalizované
Vybrané Publikacie na Home

Rodová rovnosť 2020

Komplexný prehľad štatistických informácií, ktoré charakterizujú postavenie žien a mužov v súčasnej spoločnosti.

Ilustračný obrázok

EU SILC 2020 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

Publikácia „EU SILC 2020 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia“ poskytuje prehľad o základných indikátoroch chudoby a sociálneho vylúčenia...

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020 prezentuje vývoj SR do roku 2019 za viac ako 30 vecných okruhov.

Ilustračný obrázok

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2021

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda),...

Grafy - s iframe

GRAFY

Tempo rastu HDP

  • Tempo rastu HDP

Nezamestnanosť

  • Nezamestnanosť

Miera inflácie

  • Miera inflácie

Priemerná mesačná mzda

  • Priemerná mesačná mzda
Kľúčové ukazovatele

Kľúčové ukazovatele

  • Kľúčové ukazovatele
Aktuálne ekonomické údaje
Kalendár udalostí homePage
  • Kalendár udalostí

Október 2021
Po Ut Str Štv Pi So Ne
27
28
29
30
2
3
4
5
7
9
10
13
16
17
18
19
20

20.10.2021

- Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v septembri 2021

21
22

22.10.2021

- Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v auguste 2021
- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 41. týždeň 2021

23
24
25
26
27
28

28.10.2021

- Spotrebiteľská atmosféra v októbri 2021
- Konjunkturálny prieskum v službách v októbri 2021
- Konjunkturálny prieskum v obchode v októbri 2021
- Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v októbri 2021
- Konjunkturálny prieskum v priemysle v októbri 2021
- Indikátor ekonomického sentimentu v októbri 2021
- Vývoj cien vo výrobnej sfére v septembri 2021

29
30
31
Dolný banner na homePage

/wps/portal/ext/home Štatistický úrad SR - Úvodná stránka Z6_Q7I8BB1A08NRE0ITAPGRJ41045 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka