Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Quality report portlet.
Správy o kvalite
Rok
Vyčistiť filter
Záznamov na stranu
100
50
25
1 2
Názov Rok Možnosti
Demografické bilancie a demografický pohyb 2018
Európske zisťovanie o zdraví EHIS 2014 2014
HDP a ročné národné účty 2019
HDP a štvrťročné národné účty 2019
Hrubý národný dôchodok 2018
Indexy cien dodávok tovarov a služieb do poľnohospodárstva 2018
Indexy cien priemyselných výrobcov 2018
Indexy cien stavebných prác 2018
Indexy cien vybraných trhových služieb 2018
Indikátor ekonomického sentimentu 2018
Indikátor spotrebiteľskej dôvery 2018
Inovácie 2018
Komunálny odpad 2018
Produkcia v priemysle 2018
Produkcia v priemysle 2017
Ročné sektorové finančné účty 2018
Stavy a intenzita chovu hospodárskych zvierat 2018
Tabuľky dodávok a použitia 2019
Tržby v priemysle 2018
Tržby v priemysle 2017
Tržby za predaj poľnohospodárskych výrobkov z prvovýroby 2018
Účet emisií do ovzdušia 2017
Účet materiálových tokov 2018
Ukazovatele o práci v priemysle 2018
Ukazovatele o práci v priemysle 2017
Záznamov na stranu
100
50
25
1 2
/wps/portal/ext/metadata/qreports Správy o kvalite Z6_VLP8BB1A0OEL30Q21U2T0T0KM5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Metaúdaje /Správy o kvalite