Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Terminologický slovník
Print Mail PDF TW FB WA

Terminologický slovník

Posledná aktualizácia: 18.05.2023 | Počet zobrazení: 61236

Terminologická komisia Štatistického úradu SR je zriadená na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 399 z 3. júna 1997 predsedom úradu. Jej úlohou je ustaľovanie a zjednocovanie jednotnej odbornej terminológie v oblasti štatistiky a jej používanie v ústnej i písomnej podobe v rámci celého úradu a navonok voči všetkým používateľom. Komisia sa pravidelne stretáva a je otvorená aj rokovaniam s odbornou verejnosťou s cieľom flexibilne reagovať na terminologické podnety nielen z interného, ale aj z externého prostredia.

Terminologický slovník je dostupný na stiahnutie v Excel (.xlsx) a Open Document Spreadsheet (.ods) formáte   .zip  (zip - 140 kB)   alebo v Portable Document Format   .pdf  (pdf - 313 kB)

Podnety, pripomienky a návrhy:

Albert Ivančík

Tajomník Terminologickej komisie úradu

e-mail: albert.ivancik@statistics.sk/wps/portal/ext/metadata/terminology.dictionary Terminologický slovník Z6_VLP8BB1A00IR60QGV218H32RG6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Metaúdaje /Terminologický slovník