Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustračný obrázok

03.12.2021 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2021

Výkon slovenskej ekonomiky sa priblížil úrovni pred pandémiou, na dosiahnutie hodnôt rovnakého obdobia roka 2019 jej však stále chýbalo 0,7 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

03.12.2021 Náklady práce | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva v 3. štvrťroku 2021

Vyššie mzdy v porovnaní s vlaňajškom boli napriek pretrvávajúcej koronakríze vo všetkých 19 sledovaných odvetviach hospodárstva. Rast podporili najlepšie platené odvetvia - informačné technológie a finančníctvo.

Ilustračný obrázok

03.12.2021 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Zamestnanosť v 3. štvrťroku 2021

Zamestnanosť v 3. štvrťroku vzrástla prvýkrát v tomto roku, pracujúcich mierne pribudlo. Dve najdôležitejšie zložky zamestnanosti - priemysel a obchod - zaznamenali mierny medziročný pokles počtu pracujúcich.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

03.12.2021 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Nezamestnanosť v 3. štvrťroku 2021

Miera nezamestnanosti sa znižovala tretí štvrťrok po sebe, aktuálne dosiala 6,8 %. Najviac rástol počet dlhodobo nezamestnaných, bolo ich takmer o polovicu viac ako pred rokom.

Ilustračný obrázok

03.12.2021 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Finančné hospodárenie korporácií v 3. štvrťroku 2021

V medziročnom porovnaní ťahali ziskovosť nefinančných podnikov výrobcovia kovov a dodávatelia elektriny a plynu, vo finančnom sektore zasa banky.


Publikácie

Ilustračný obrázok

03.12.2021 | Doprava a poštové služby | Ročenka | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Ročenka dopravy, pôšt a telekomunikácií 2021

Vývoj základných údajov za predchádzajúce tri roky za železničnú, cestnú, vodnú, leteckú, mestskú hromadnú a potrubnú dopravu, údaje o zamestnanosti..

Ilustračný obrázok

02.12.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Sociálna ochrana | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2019 (podľa metodiky ESSPROS)

Publikácia má posunutý termín zverejnenia na 10. decembra 2021 z dôvodu neskoršej dostupnosti podkladov...

Ilustračný obrázok

02.12.2021 | Informačná spoločnosť | Ročenka | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Využívanie informačných a komunikačných technológií v podnikoch 2021

Výsledky zo zisťovania v podnikoch. Publikácia, ktorá sa skladá z analytickej a tabuľkovej časti, poskytuje ucelený súbor informácií o využívaní IKT.

Ilustračný obrázok

01.12.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2020

Údaje o hrubom obrate, medzispotrebe, zamestnancoch a hrubej poľnohospodárskej produkcii.

Ilustračný obrázok

30.11.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Informačná spoločnosť | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach 2021

Výsledky zo zisťovania IKT v domácnostiach a u jednotlivcov. Účelom publikácie je poskytnúť ucelený súbor údajov o využívaní IKT.


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty