Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustračný obrázok

12.04.2024 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach vo februári 2024

Nominálne mzdy boli medziročne vyššie naprieč odvetviami, aj reálny rast miezd zaznamenalo až 9 odvetví. Zamestnanosť bola medziročne vyššia v 6 z 10 mesačne sledovaných odvetví, nižšie počty zamestnancov evidoval priemysel, obchod aj doprava.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

12.04.2024 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach vo februári 2024

Februárové tržby rástli v 3 z 5 sledovaných odvetví ekonomiky, najvýraznejšie v informáciách a komunikácii. Vybrané trhové služby, ako aj doprava a skladovanie tiež nadviazali na januárové rasty. Naopak, tržby v priemysle a v stavebníctve klesali.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

12.04.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 14. týždeň 2024

Ceny benzínov neprestali rásť ani po veľkonočných sviatkoch, liter benzínu zdražel znova o 2 centy. Nafta iba mierne zlacnela. V medziročnom porovnaní boli ceny benzínov vyššie o viac ako 5 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

11.04.2024 Obyvateľstvo a migrácia | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Demografia: Vývoj počtu obyvateľov SR v roku 2023

Celkový počet obyvateľov na Slovensku v roku 2023 klesol tretí rok za sebou, rozhodla kriticky nízka pôrodnosť.

Ilustračný obrázok

11.04.2024 Cestovný ruch | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Cestovný ruch v ubytovacích zariadeniach SR vo februári 2024

Počet cudzincov ubytovaných na Slovensku sa po štyroch rokoch priblížil k rekordnej zahraničnej návštevnosti z roku 2020. Celkovo navštívilo hotely a penzióny na Slovensku o 4,5 % hostí viac než vlani.


Publikácie

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

05.04.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 4. štvrťrok 2023

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných...

Ilustračný obrázok

05.04.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Štatistický úrad SR

Súpis hospodárskych zvierat k 31.12.2023

Údaje o počte hospodárskych zvierat podľa druhov, pohlavia, veku, kategórie a hmotnosti triedené podľa krajov.

Ilustračný obrázok

05.04.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR | Polročne

Bilancia plodín v Slovenskej republike za 2. polrok 2023

Údaje o príjme, výdaji a zásobách jednotlivých druhov plodín za všetky poľnohospodárske podniky s rastlinnou výrobou za SR a podľa krajov polročne.

Ilustračný obrázok

28.03.2024 | Informačno propagačná publikácia | Obyvateľstvo a migrácia | Ročne | Štatistický úrad SR

MY V ČÍSLACH – Pohyb obyvateľstva 2023

Základná informácia zostavená zo štatistických údajov o výsledkoch demografických procesov (sobášnosti, rozvodovosti, pôrodnosti, potratovosti,...

Ilustračný obrázok

28.03.2024 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Práca

Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2023

Údaje o zamestnancoch a mzdách zo štvrťročného výkazníctva.


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty