Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustračný obrázok/Illustrative image

04.03.2024 Náklady práce | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku a za rok 2023

Priemerná mesačná mzda na Slovensku vo 4. štvrťroku aj v priemere za celý rok 2023 rástla najrýchlejšie za posledných 19 rokov. Dynamický rast spolu s klesajúcou infláciou zastavili takmer dvojročný prepad reálnej mzdy.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

04.03.2024 Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Práca

Zamestnanosť vo 4. štvrťroku a za rok 2023

Zamestnanosť SR v poslednom štvrťroku aj za celý rok 2023 nepatrne vzrástla. V celoročnej bilancii to bol dôsledok dvoch protichodných trendov vo výrobných odvetviach, ako aj v službách.

ilustratívny obrázok/illustrative image

04.03.2024 Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Práca

Nezamestnanosť vo 4. štvrťroku a za rok 2023

Počet ľudí bez práce na sklonku roka 2023 klesal, vďaka čomu sa miera nezamestnanosti na kvartálnej úrovni znížila na 5,6 %, a na celoročnej úrovni sa prvý krát dostala pod úroveň 6 %. Klesal najmä počet dlhodobo nezamestnaných.

Ilustračný obrázok

01.03.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 8. týždeň 2024

Ceny benzínov nepatrne vzrástli, motorová nafta mierne zlacnela, jej cena sa udržala nad úrovňou 1,60 eur za liter. Štatistický úrad SR týždenne zverejňuje priemerné ceny 9 druhov pohonných látok.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.02.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Indexy cien nehnuteľností určených na bývanie vo 4. štvrťroku 2023

Nehnuteľnosti určené na bývanie na sklonku roka 2023 v porovnaní s letom zdraželi, medziročne však boli stále lacnejšie vplyvom znižovania cien nových bytov a domov. Rozkolísaný vývoj cien zaznamenali regióny SR, najmä pri starších nehnuteľnostiach.


Publikácie

Ilustračný obrázok

20.02.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Spotrebiteľský barometer I./2024

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

Ilustračný obrázok

31.01.2024 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Štatistický úrad SR | Práca

Zamestnanosť a nezamestnanosť v SR za 3. štvrťrok 2023 (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl)

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 3. štvrťrok 2023.

Ilustračný obrázok

29.12.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Štatistický úrad SR

Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2022

Údaje o hrubom obrate, medzispotrebe, zamestnancoch a hrubej poľnohospodárskej produkcii.

Energetika

29.12.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Energetika

Energetika 2022

Energetická bilancia SR, spotreba palív a energií vo vybraných odvetviach, vybrané údaje o výrobe elektriny a tepla v SR a krajoch...

Ilustračný obrázok

21.12.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Súborné produkty | Štatistický úrad SR

Štatistická správa o hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2023

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda), vybrané údaje za úsekové...


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty