Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

13.08.2020 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj spotrebiteľských cien v júli 2020

Medziročný rast spotrebiteľských cien klesal piaty mesiac po sebe, v júli dosiahol 1,7 %, čo je najmenej od októbra 2017.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

13.08.2020 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v júli 2020

V júli 2020 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 1,7 %. Jadrová inflácia bola na úrovni 1,8 % a čistá inflácia na úrovni 1,4 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

10.08.2020 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júni 2020

Pokles tržieb sa počas júna zmiernil vo všetkých odvetviach s výnimkou stavebníctva, 10 % prekročil v stavebníctve, službách a doprave.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

10.08.2020 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Priemyselná produkcia v júni 2020

Priemyselná výroba v júni bola o 8,5 % nižšia ako pred rokom, pokles sa oproti predchádzajúcim mesiacom zmiernil. Potiahli ju automobilky a chemický a farmaceutický priemysel.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

10.08.2020 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júni 2020

Zamestnanosť v júni klesla takmer vo všetkých odvetviach, výnimkou boli len činnosti IKT, v ktorých, ako jediných z vybraných činností, zamestnanosť dlhodobo nepretržite rastie.


Publikácie

Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

12.08.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 5/2020

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

Aktuálne údaje o doprave

10.08.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Aktuálne údaje o doprave č. 6/2020

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, vybrané ukazovatele ekonomiky SR za sekciu "Doprava...

Konjunkturálne prieskumy

10.08.2020 | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálne prieskumy – Júl 2020

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

EU SILC  - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

31.07.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Príjmy a spotreba | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

EU SILC 2019 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

Publikácia podáva prehľad o prierezových indikátoroch chudoby a sociálneho vylúčenia zo zdrojov Európskej únie ...

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

31.07.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike č. 6 / 2020

Mesačné indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike.

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty