Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

18.01.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 2. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 2. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 1. týždni 2019 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.01.2019 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj hospodárstva SR v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2018

V novembri 2018 medziročne vzrástli tržby za vlastné výkony a tovar, zamestnanosť a priemerná nominálna mesačná mzda vo všetkých odvetviach.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.01.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v decembri 2018

V decembri 2018 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 1,9 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.01.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v novembri 2018

Nové objednávky v priemysle v novembri 2018 v porovnaní s novembrom 2017 vzrástli v stálych cenách o 10,7 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.01.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v decembri 2018

V decembri 2018 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 1,9 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 1,8 % a čistá inflácia hodnotu 2 %.


Publikácie

Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

18.01.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 10/2018

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky/SAMPLE PRICE INDICES IN FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

18.01.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 10/2018

Výberové indexy cien sú zostavované za vybrané výrobky podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

16.01.2019 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 3.štvrťrok 2018

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 3. štvrťrok 2018.

Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.01.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Stavebníctvo

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, November 2018

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

Aktuálne údaje o doprave

14.01.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Aktuálne údaje o doprave č. 11/2018

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, ...

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty