Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

19.04.2024 Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Revízia ukázala vyšší výkon ekonomiky SR, rast HDP v roku 2023 bol zrevidovaný z 1,1 % na 1,6 %

Štatistický úrad SR uskutočnil v súlade s národnou politikou revízií prvú tohtoročnú revíziu údajov v systéme národných účtov, ktorá spresnila štvrťročné aj ročné ukazovatele o hrubom domácom produkte (HDP) a jeho zložkách za roky 2020 až 2023.

Ilustračný obrázok

19.04.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 15. týždeň 2024

Liter benzínu medzitýždňovo opätovne zdražel o 2 centy a stúpla aj cena nafty. Oproti minulému roku boli ceny najpredávanejších pohonných látok v priemere vyššie o 6 %.

Ilustračný obrázok/illustrative image

17.04.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v marci 2024

Medziročná inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien podľa európskej harmonizovanej metodiky dosiahla v marci 2024 hodnotu 2,7 %, čo bolo o 1,1 percentuálneho bodu menej ako vo februári 2024.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.04.2024 Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle vo februári 2024

Hodnota nových objednávok v priemysle vo februári 2024 medziročne klesla o 6,8 % a dosiahla objem 5,51 mld. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky medzimesačne zvýšili o 2,4 %.

Ilustračný obrázok

15.04.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien v marci 2024

Medzimesačný rast spotrebiteľských cien spomaľuje od začiatku roka, oproti februáru sa ceny zdvihli len o 0,1 %. Medziročná inflácia sa po roku nepretržitého spomaľovania dostala na hodnotu 2,3 %, bola najnižšia od začiatku leta 2021.


Publikácie

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

05.04.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 4. štvrťrok 2023

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných...

Ilustračný obrázok

05.04.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Štatistický úrad SR

Súpis hospodárskych zvierat k 31.12.2023

Údaje o počte hospodárskych zvierat podľa druhov, pohlavia, veku, kategórie a hmotnosti triedené podľa krajov.

Ilustračný obrázok

05.04.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR | Polročne

Bilancia plodín v Slovenskej republike za 2. polrok 2023

Údaje o príjme, výdaji a zásobách jednotlivých druhov plodín za všetky poľnohospodárske podniky s rastlinnou výrobou za SR a podľa krajov polročne.

Ilustračný obrázok

28.03.2024 | Informačno propagačná publikácia | Obyvateľstvo a migrácia | Ročne | Štatistický úrad SR

MY V ČÍSLACH – Pohyb obyvateľstva 2023

Základná informácia zostavená zo štatistických údajov o výsledkoch demografických procesov (sobášnosti, rozvodovosti, pôrodnosti, potratovosti,...

Ilustračný obrázok

28.03.2024 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Práca

Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2023

Údaje o zamestnancoch a mzdách zo štvrťročného výkazníctva.


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty