Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.02.2024 Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v decembri 2023

Hodnota nových objednávok v priemysle v decembri 2023 medziročne vzrástla o 3,5 % a dosiahla objem 5,09 mld. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky medzimesačne zvýšili o 14,3 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.02.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 6. týždeň 2024

Spotrebiteľské ceny nafty a oboch druhov benzínu sa ustálili na hodnotách predošlého týždňa a dosahovali ceny približne na úrovni z novembra 2023.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.02.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien v januári 2024

Trend spomaľovania rastu cien pokračoval, januárová inflácia sa v medziročnom porovnaní dostala po vyše roku pod 4 %. Utlmovanie zdražovania sa prejavilo najmä pri bývaní s energiami a potravinách. Oproti decembru ceny v januári vzrástli o 0,7 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.02.2024 Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 vo 4. štvrťroku 2023

Objem HDP vo 4. štvrťroku 2023 mierne vzrástol medziročne aj medzikvartálne, čo v súhrne za celý rok udržalo rast ekonomiky nad 1 %.

Ilustračný obrázok

12.02.2024 Cestovný ruch | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Cestovný ruch v ubytovacích zariadeniach SR v decembri 2023

V hoteloch a penziónoch na Slovensku sa v roku 2023 ubytovalo celkovo 5,7 milióna hostí. Bola to druhá najvyššia dosiahnutá návštevnosť za posledných 23 rokov. K rekordným číslam úspešného roka 2019 chýbalo ubytovateľom ešte 11 % (707-tisíc) hostí.


Publikácie

Ilustračný obrázok

20.02.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Spotrebiteľský barometer I./2024

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

Ilustračný obrázok

31.01.2024 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Štatistický úrad SR | Práca

Zamestnanosť a nezamestnanosť v SR za 3. štvrťrok 2023 (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl)

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 3. štvrťrok 2023.

Ilustračný obrázok

29.12.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Štatistický úrad SR

Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2022

Údaje o hrubom obrate, medzispotrebe, zamestnancoch a hrubej poľnohospodárskej produkcii.

Energetika

29.12.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Energetika

Energetika 2022

Energetická bilancia SR, spotreba palív a energií vo vybraných odvetviach, vybrané údaje o výrobe elektriny a tepla v SR a krajoch...

Ilustračný obrázok

21.12.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Súborné produkty | Štatistický úrad SR

Štatistická správa o hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2023

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda), vybrané údaje za úsekové...


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty