Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

27.01.2023 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Vývoj cien vo výrobnej sfére v decembri 2022

Rast cien v priemyselnej výrobe postupne spomalil. Ceny poľnohospodárskych produktov od leta klesali, ťahané najmä poklesom cien v rastlinnej výrobe. Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve sa dostali na najnižšiu úroveň v roku 2022.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

27.01.2023 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 3. týždeň 2023

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 3. týždni 2023 v porovnaní s cenami v 2. týždni 2023 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu a natural 98 oktánového benzínu. Klesli ceny LPG, motorovej nafty, CNG a LNG.

Ilustračný obrázok

26.01.2023 Obyvateľstvo a migrácia | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Demografia - počet zomretých a príčiny úmrtí v SR v decembri 2022

Nadúmrtnosť na Slovensku sa v decembri priblížila k hranici 20 % a bola druhá najvyššia v roku 2022. Na následky infekcie COVID-19 zomrelo 93 osôb.

24.01.2023 Doprava a poštové služby | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Nákladná a osobná doprava v novembri 2022

Preprava osobnou dopravou v novembri naďalej rástla a ľudia cestovali aj na väčšie vzdialenosti ako pred rokom.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

20.01.2023 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 2. týždeň 2023

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 2. týždni 2023 v porovnaní s cenami v 1. týždni 2023 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG, motorovej nafty, CNG a LNG.


Publikácie

11.01.2023 | Súborné produkty | Neuvedená | Štatistický úrad SR | Informačný leták

Plagát k Štatistickej ročenke SR 2022

Informačný plagát prezentuje najvýznamnejšiu a najrozsiahlejšiu publikáciu Štatistického úradu SR Štatistickú ročenku Slovenskej republiky 2022.

Ilustračný obrázok

30.12.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Energetika

Energetika 2021

Energetická bilancia SR, spotreba palív a energií vo vybraných odvetviach, vybrané údaje o výrobe elektriny a tepla v SR a krajoch...

Ilustračný obrázok/illustrative image

23.12.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Súborné produkty | Neuvedená | Štatistický úrad SR

Inovačná aktivita podnikov v Slovenskej republike 2018-2020

Publikácia obsahuje výsledky štatistického zisťovania o inováciách v podnikoch v priemysle a službách za referenčné obdobie 2018-2020.

Ilustračný obrázok

20.12.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Súborné produkty | Ročne | Štatistický úrad SR

Príjmy, výdavky súkromných domácností v SR

Výsledky zo zisťovaní RÚ za roky 2015 a 2020. Publikované údaje budú predmetom detailnejšej analýzy, ktorá bude uverejnená začiatkom roka 2023.

Odpadky s Slovenskej republike

20.12.2022 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Životné prostredie

Odpady v Slovenskej republike za rok 2021

Údaje o vzniknutom odpade a spôsoboch nakladania s nimi za SR a kraje za komunálne odpady a za odpady z hospodárstva SR.


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty