Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.03.2023 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Vývoj cien vo výrobnej sfére vo februári 2023

Výrobné ceny v priemysle pribrzdili svoj rast na úroveň zo začiatku minulého roka, ceny živočíšnych produktov sa držia na maximách.

Ilustračný obrázok

27.03.2023 Príjmy a spotreba | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Výdavky domácností SR v roku 2020 v porovnaní s rokom 2015

Priemerný obyvateľ SR minul v roku 2020 na život 336 eur mesačne, najviac na potraviny a bývanie.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

24.03.2023 Doprava a poštové služby | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Nákladná a osobná doprava v januári 2023

Preprava osobnou dopravou naďalej výrazne rástla, cestujúci viac využívali autobusy, vlaky aj MHD.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

24.03.2023 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 11. týždeň 2023

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 11. týždni 2023 v porovnaní s cenami v 10. týždni 2023 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, motorovej nafty, CNG a LNG. Ceny LPG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.03.2023 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien vo februári 2023

Spotrebiteľské ceny vo februári 2023 podľa európskej harmonizovanej metodiky medziročne vzrástli o 15,4 %, v januári 2023 bola táto hodnota 15,1 %. Medzimesačná HICP inflácia dosiahla vo februári 1,1 %.


Publikácie

Ilustračný obrázok

28.03.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Súborné produkty | Neuvedená | Štatistický úrad SR

Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030

Publikácia poskytuje komplexné kvantitatívne hodnotenie pokroku Slovenskej republiky pri dosahovaní 17 cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030.

Ilustračný obrázok

17.03.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Súborné produkty | Štatistický úrad SR

Štatistická správa o hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2022

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda), vybrané údaje za úsekové...

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

13.03.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2022

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2022.

Spotrebiteľský barometer

20.02.2023 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Štatistický úrad SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Spotrebiteľský barometer I./2023

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

31.01.2023 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Štatistický úrad SR | Práca

Zamestnanosť a nezamestnanosť v SR za 3. štvrťrok 2022 (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl)

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 3. štvrťrok 2022.


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty