Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

22.05.2020 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 20. týždeň 2020

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 20. týždni 2020 v porovnaní s cenami v 19. týždni 2020 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Vzrástli ceny natural 98 oktánového benzínu. Nezmenili sa ceny CNG.

ilustratívny obrázok/illustrative image

20.05.2020 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v apríli 2020

V apríli 2020 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 2,1 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.05.2020 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v marci 2020

Objem nových objednávok v priemysle sa v marci 2020 medziročne znížil o viac ako jednu štvrtinu.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.05.2020 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2020

Objem hrubého domáceho produktu sa podľa rýchleho odhadu v 1. štvrťroku 2020 oproti 1. štvrťroku 2019 znížil v stálych cenách o 3,9 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.05.2020 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 19. týždeň 2020

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 19. týždni 2020 v porovnaní s cenami v 18. týždni 2020 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Nezmenili sa ceny CNG.


Publikácie

Spotrebiteľský barometer

20.05.2020 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Spotrebiteľský barometer II./2020

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

Indexy cien v zahraničnom obchode SR

18.05.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien v zahraničnom obchode SR - 2/2020

Indexy cien v zahraničnom obchode sú zostavované za vybrané reprezentanty podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.05.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Stavebníctvo

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Marec 2020

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

12.05.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 2/2020

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

Aktuálne údaje o doprave

11.05.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Aktuálne údaje o doprave č. 3/2020

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, ...

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty