Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

13.12.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v novembri 2019

V novembri 2019 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 3 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 2,7 % a čistá inflácia hodnotu 1,9 %.

ilustratívny obrázok/illustrative image

13.12.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj spotrebiteľských cien v novembri 2019

Spotrebiteľské ceny sa v novembri 2019 oproti novembru 2018 v úhrne zvýšili o 3 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

13.12.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 49. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 49. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 48. týždni 2019 ovplyvnili vyššie ceny LPG. Klesli ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

12.12.2019 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v októbri 2019

V októbri 2019 tržby medziročne najrýchlejšie rástli v informačných a komunikačných činnostiach. Znížili sa v priemysle a stavebníctve.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

12.12.2019 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v októbri 2019

V októbri 2019 zamestnanosť najrýchlejšie rástla v ubytovaní, pokles zaznamenali priemysel a činnosti obchodu. Mzda sa zvýšila vo všetkých činnostiach, najrýchlejšie v činnostiach reš-aurácií a pohostinstiev.


Publikácie

13.12.2019 | Pracovisko ŠÚ SR Bratislava | Bratislavský kraj | Ročenka | Ročne

Štatistická ročenka hl. m. SR Bratislavy 2019

Komplexná charakteristika vývoja hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom širokého spektra demografických, ekonomických...

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

13.12.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 9/2019

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č.9/2019

Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

13.12.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 9/2019

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

13.12.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Stavebníctvo

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Október 2019

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

Aktuálne údaje o doprave

12.12.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Aktuálne údaje o doprave č. 10/2019

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, ...

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty