Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

ilustratívny obrázok/illustrative image

28.09.2021 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj cien vo výrobnej sfére v auguste 2021

V auguste 2021 ceny vo výrobnej sfére medziročne rástli vo všetkých hlavných odvetviach, dvojciferný rast zaznamenali ceny stavebných materiálov, poľnohospodárskych výrobkov aj ceny priemyselných výrobcov pre export.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

24.09.2021 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 37. týždeň 2021

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 37. týždni 2021 v porovnaní s cenami v 36. týždni 2021 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu. Ceny natural 98 oktánového benzínu, LPG, motorovej nafty a CNG sa nezmenili.

23.09.2021 Doprava a poštové služby | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Výkony nákladnej dopravy slovenských dopravcov boli v júli najvyššie v tomto roku

V osobnej doprave sa v siedmom mesiaci prepravilo stále o štvrtinu menej pasažierov ako pred koronakrízou (v porovnaní s júlom 2019).

Ilustračný obrázok

22.09.2021 Cestovný ruch | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júli 2021

Hotely a penzióny navštívilo v júli viac hostí ako za celý prvý polrok 2021

Ilustračný obrázok

17.09.2021 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v auguste 2021

V auguste 2021 sa medziročná inflácia, porovnávajúca cenovú úroveň harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien v auguste 2021 oproti augustu 2020, zvýšila na hodnotu 3,3 %.


Publikácie

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR

28.09.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR č. 8/2021

Mesačné indexy podľa Klasifikácie produkcie v tuzemsku, za export a úhrnom bez spotrebnej dane (v tuzemsku osobitne aj so spotrebnou daňou) ...

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR

28.09.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR č. 8/2021

Mesačné indexy cien poľnohospodárskych výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a za kraje.

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

22.09.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 7/2021

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č.7/2021

Ilustračný obrázok

16.09.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Stavebníctvo

Bytová výstavba v rokoch 2010 až 2020

Vývoj základných ukazovateľov bytovej výstavby (rozostavanosť, začaté a dokončené byty) v štruktúre vrátane regionálneho členenia.

Ilustračný obrázok

14.09.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2021

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda),...


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty