Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

22.03.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 11. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 11. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 10. týždni 2019 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu a LPG. Klesli ceny motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

19.03.2019 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj hospodárstva SR v januári 2019

V januári 2019 priemerná nominálna mesačná mzda medziročne vzrástla vo všetkých odvetviach, kým zamestnanosť medziročne klesla vo veľkoobchode a v maloobchode a tržby za vlastné výkony a tovar klesli v ubytovaní.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.03.2019 Obyvateľstvo a migrácia | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Stav obyvateľstva v SR k 31. decembru 2018

K 31. decembru 2018 mala Slovenská republika 5 450 421 obyvateľov.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

11.03.2019 Zahraničný obchod | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Podrobné údaje zahraničného obchodu v decembri a v roku 2018

Saldo zahraničného obchodu za rok 2018 bolo aktívne v objeme 2 459,6 mil. eur.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.03.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v januári 2019

Nové objednávky v priemysle v januári 2019 v porovnaní s januárom 2018 vzrástli v stálych cenách o 23,5 %.


Publikácie

Vnútorný obchod, ubytovacie a stravovacie služby v SR/ Domestic Trade, Accommodation and Food Service Activities

22.03.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Ústredie ŠÚ SR | Obchod a stravovacie služby

Vnútorný obchod ubytovacie a stravovacie služby v SR za 4.štvrťrok 2018

Údaje o tržbách, zamestnaných osobách a mzdách za podniky v SR podľa SK NACE Rev. 2 a krajov.

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

21.03.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín za 4. štvrťrok 2018

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných...

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

21.03.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 12/2018

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov; ...

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

19.03.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR za rok 2018

Celková úroda a hektárová úroda, zberové plochy jednotlivých plodín, výmera a veková štruktúra vinohradov, osev ozimín, úroda zeleniny za SR ...

Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR

19.03.2019 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2018

Údaje o zamestnancoch a mzdách zo štvrťročného výkazníctva.

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty