Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.02.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v decembri 2018

Nové objednávky v priemysle v decembri 2018 v porovnaní s decembrom 2017 vzrástli v stálych cenách o 14,4 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.02.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v januári 2019

V januári 2019 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 2,2 %. Jadrová inflácia a čistá inflácia dosiahli zhodne hodnotu 1,9 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.02.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj spotrebiteľských cien v januári 2019

V januári 2019 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 2,2 %. Jadrová inflácia a čistá inflácia dosiahli zhodne hodnotu 1,9 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.02.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 6. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 6. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 5. týždni 2019 ovplyvnili nižšie ceny natural 98 oktánového benzínu a LPG. Vzrástli ceny natural 95 oktánového benzínu a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.02.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 vo 4. štvrťroku 2018

Objem hrubého domáceho produktu sa podľa rýchleho odhadu vo 4. štvrťroku 2018 oproti 4. štvrťroku 2017 zvýšil v stálych cenách o 3,6 %.


Publikácie

Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

14.02.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 11/2018

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

13.02.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Stavebníctvo

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, December 2018

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

12.02.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 11/2018

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov; údaje o tržbách,...

Aktuálne údaje o doprave

11.02.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Aktuálne údaje o doprave č. 12/2018

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2,...

Konjunkturálne prieskumy

04.02.2019 | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálne prieskumy - Január 2019

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty