Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

01.12.2023 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 47. týždeň 2023

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 47. týždni 2023 v porovnaní s cenami v 46. týždni 2023 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Vzrástli ceny LNG. Ceny CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.11.2023 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie v 3. štvrťroku 2023

Nehnuteľnosti boli na jeseň trochu drahšie ako v lete, oproti situácii v rovnakom období pred rokom však naďalej zlacňovali. Na regionálnej úrovni boli ceny v medziročnom porovnaní vyššie už len v 1 z 8 krajov SR.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.11.2023 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Vývoj indexov cien v trhových službách v 3. štvrťroku 2023

Ceny trhových služieb v 3. štvrťroku 2023 boli medziročne vyššie o 14,1 %. Medzikvartálne ceny v trhových službách klesli o 1,2 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.11.2023 Obyvateľstvo a migrácia | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Stav obyvateľstva v SR k 30. septembru 2023

K 30. septembru 2023 mala Slovenská republika 5 426 468 obyvateľov.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.11.2023 Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a indikátor ekonomického sentimentu v novembri 2023

Dôvera podnikateľov a spotrebiteľov v slovenskú ekonomiku sa po dvoch negatívnych mesiacoch opäť zlepšila, za dlhodobým priemerom však naďalej zaostáva.


Publikácie

Ilustračný obrázok/illustrative image

01.12.2023 | Súborné produkty | Ročenka | Ročne | Štatistický úrad SR

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2023

Najrozsiahlejšie súborné dielo Štatistického úradu SR prináša tisíce údajov o Slovensku za rok 2022 v kontexte predošlých štyroch rokov.

Ilustračný obrázok

30.11.2023 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR

Úplné náklady práce v SR v roku 2022

Výsledky výberového zisťovania o úplných nákladoch práce vynakladaných zamestnávateľom na zamestnancov.

Ilustračný obrázok

30.11.2023 | Ročenka | Ročne | Štatistický úrad SR | Veda, technika a inovácie

Ročenka vedy a techniky v Slovenskej republike 2023

Ročenka obsahuje výsledky štatistických zisťovaní o výskume a vývoji za uplynulých päť rokov prezentované v tabuľkách a grafoch.

Ilustračný obrázok/illustrative image

30.11.2023 | Rodový aspekt  | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Ročenka | Ročne

Ženy a muži v SR 2023

Publikácia ponúka komplexný prehľad štatistických informácií o postavení žien a mužov v spoločnosti počas posledných päť rokov.

Ilustračný obrázok

30.11.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Sociálna ochrana | Ročne | Štatistický úrad SR

Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2021 (podľa metodiky ESSPROS)

Publikácia obsahuje analýzu príjmov a výdavkov na sociálnu ochranu a údajov o poberateľoch dôchodkov v Slovenskej republike v roku 2021.


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty