Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

23.06.2021 Cestovný ruch | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v apríli 2021

Návštevnosť hotelov a penziónov v apríli o tretinu predbehla marec, stále však vystúpila len na 11 % hodnoty pred pandémiou

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

22.06.2021 Doprava a poštové služby | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Nákladná doprava sa z koronakrízy spamätáva rýchlejšie ako preprava cestujúcich

Preprava tovaru v apríli 2021 zaostávala za predkovidovým obdobím už len o vyše desatinu, doprava pasažierov po cestách a po železnici ešte takmer o polovicu.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

18.06.2021 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 23. týždeň 2021

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 23. týždni 2021 v porovnaní s cenami v 22. týždni 2021 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu a motorovej nafty. Klesli ceny natural 98 oktánového benzínu a LPG. Ceny CNG sa nezmenili.

ilustratívny obrázok/illustrative image

17.06.2021 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v máji 2021

V máji 2021 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 2 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.06.2021 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v apríli 2021

Nové objednávky v priemysle v apríli 2021 v porovnaní s aprílom 2020 sa zvýšili v stálych cenách o 136 %


Publikácie

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

23.06.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 4/2021

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov; ...

Ilustračný obrázok

15.06.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2021

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda),...

Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.06.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Stavebníctvo

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Apríl 2021

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

Konjunkturálne prieskumy

10.06.2021 | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálne prieskumy - Máj 2021

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

07.06.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2021

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2021.


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty