Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

12.05.2021 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v marci 2021

Priemyslu a doprave v marci vysoko vzrástli tržby, výškou prekonali aj predkovidovú úroveň

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

12.05.2021 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v marci 2021

Priemerná mesačná mzda v marci rástla vo všetkých odvetviach, opačný bol vývoj zamestnanosti, vo väčšine odvetví medziročne klesla, zvýšila sa len v informáciách a komunikácii

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

10.05.2021 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Priemyselná produkcia v marci 2021

Priemyselná produkcia vzrástla v marci 2021 medziročne o štvrtinu, potiahli ju najmä automobilky

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

10.05.2021 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Stavebníctvo

Stavebná produkcia v marci 2021

Stavebná produkcia sa doťahuje na úroveň minulého roka vďaka rastu výstavby budov a aktivitám v zahraničí.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

07.05.2021 Zahraničný obchod | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj zahraničného obchodu v marci a za tri mesiace roku 2021

Slovenský export v marci 2021 prelomil nový rekord, prvýkrát prekročil hranicu 8 mld. eur


Publikácie

Konjunkturálne prieskumy

10.05.2021 | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálne prieskumy – Apríl 2021

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

Ilustračný obrázok

30.04.2021 | Informačno propagačná publikácia | Obyvateľstvo a migrácia | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

MY V ČÍSLACH − Zahraničné sťahovanie 2020

Základná informácia o výsledkoch zahraničnej migrácie v roku 2020. Obsahom sú tabuľky, grafy, mapy a metodické vysvetlivky.

Indexy cien v zahraničnom obchode SR

30.04.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 1/2021

Indexy cien v zahraničnom obchode sú zostavované za vybrané reprezentanty podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

30.04.2021 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR za 4. štvrťrok 2020 vrátane doplnkového modulu o pracovných úrazoch a zdravotných problémoch spôsobených prácou za 2.štvrťrok 2020

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 4. štvrťrok 2020 a údaje...

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

28.04.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike č. 3 / 2021

Mesačné indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike.


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty