Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

08.12.2023 Zahraničný obchod | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Zahraničný obchod - predbežné údaje za október a podrobné údaje za deväť mesiacov

Hodnota vývozu aj dovozu bola v októbri najvyššia od marca tohto roka. Obchodná bilancia Slovenska je deviaty mesiac po sebe v prebytku.

Ilustračný obrázok

08.12.2023 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 48. týždeň 2023

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 48. týždni 2023 v porovnaní s cenami v 47. týždni 2023 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG, CNG a LNG. Vzrástli ceny motorovej nafty.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

07.12.2023 Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Stavebníctvo

Výstavba bytov v 3. štvrťroku 2023

Na vrchole stavebnej sezóny došlo až k dvojciferným medziročným prepadom pri vydávaní stavebných povolení aj pri kolaudáciách. Počty začatých bytov výrazne zaostávali aj za predpandemickým obdobím, dokončenosť však bola vyššia.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

06.12.2023 Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Obchod a stravovacie služby

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v októbri 2023

Rast tržieb najpodstatnejšej zložky maloobchodu veľkých marketov vykryl poklesy vo väčšine špecializovaných predajní. V percentuálnom vyjadrení s najväčšími poklesmi tržieb naďalej zápasili najmä hobymarkety a zásielkový predaj.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

05.12.2023 Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2023

Slovenská ekonomika rástla miernejšie, udržala si rast na úrovni 1,1 %. K pozitívnemu výsledku prispel výrazný prebytok v zahraničnom obchode ovplyvnený oslabením dovozu a v oblasti domáceho dopytu mierny rast investícií.


Publikácie

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

07.12.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 3. štvrťrok 2023

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných...

Ilustračný obrázok/illustrative image

01.12.2023 | Súborné produkty | Ročenka | Ročne | Štatistický úrad SR

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2023

Najrozsiahlejšie súborné dielo Štatistického úradu SR prináša tisíce údajov o Slovensku za rok 2022 v kontexte predošlých štyroch rokov.

Ilustračný obrázok

30.11.2023 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR

Úplné náklady práce v SR v roku 2022

Výsledky výberového zisťovania o úplných nákladoch práce vynakladaných zamestnávateľom na zamestnancov.

Ilustračný obrázok

30.11.2023 | Ročenka | Ročne | Štatistický úrad SR | Veda, technika a inovácie

Ročenka vedy a techniky v Slovenskej republike 2023

Ročenka obsahuje výsledky štatistických zisťovaní o výskume a vývoji za uplynulých päť rokov prezentované v tabuľkách a grafoch.

Ilustračný obrázok/illustrative image

30.11.2023 | Rodový aspekt  | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Ročenka | Ročne

Ženy a muži v SR 2023

Publikácia ponúka komplexný prehľad štatistických informácií o postavení žien a mužov v spoločnosti počas posledných päť rokov.


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty